Política de privacitat

Política de privacitat

Política de privacitat

 
Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Identificació i adreces:

NIF Societat Domicili
B87947172 MONBAKE INVESTMENT II, S.L.U Francisco Gervás 1, 28108 Alcobendas
A31025778 BERLYS CORPORACION ALIMENTARIA, S.A.U. Av. Pamplona, 59 31192 Mutilva
B35642347 BERLYS CANARIAS S.L. Polígono Industrial Valle de Güímar, Manzana 9, Parcela 5 38509 Candelaria
A83697995 BELLSOLÀ, S.A.U. Francisco Gervás 1, 28108 Alcobendas

Correu electrònic: rgpd@monbake.com
Delegat de Protecció de Dades (DPD): CONSULTING & STRATEGY GFM S.L. (GFM SERVICIOS)
Contacte DPD: dpo@gfmservicios.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics: cessió de les dades a empreses necessàries per a la prestació del servei sol·licitat, cessió de dades a aplicacions de tercers per a serveis externs, enviament de promocions comercials.
RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte del qual l’interessat n’és part o per a l’aplicació de mesures pre-contractuals a petició del mateix.
RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
RGPD: 6.1.f) Tractament necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del tractament o per un tercer, sempre i quant aquests interessos no prevalguin sobre els interessos o drets fonamentals de l’interessat.
Gestió administrativa, comptable, fiscal, enviament de comunicacions relacionades amb la relació mercantil amb el nostre client i amb la prestació dels serveis subministrats, l’enviament de productes a través de tercers.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Es conservaran durant el temps necessari per tal de complir amb la finalitat per a la qual es van procurar i per determinar les possibles responsabilitats que poguessin derivar de tal finalitat i del tractament de les dades incloses al compliment de les obligacions legals, per a les finalitats en les quals requerim el seu consentiment exprés, es conservaran mentre l’afectat no exerceixi el seu dret a la supressió o limitació de la finalitat, per exemple l’enviament de comunicacions comercials.

Quina és la legitimació per al tractament de dades?
Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d’un contracte: compravenda de productes i / o serveis subministrats
• Compliment d’obligacions legals derivades de la nostra relació professional, laboral o mercantil
• Interès legítim del Responsable: totes aquelles finalitats descrites i relacionades amb el servei prestat i/o producte subministrat: compra, atenció al client, devolució, cessió a tercers per al transport i lliurament, gestió d’ofertes a clients, comunicacions amb el client en relació al servei, reclamacions i queixes, cessió de dades a tercers per a la prestació dels serveis i la coordinació d’activitats empresarials
• Consentiment de l’interessat: finalitats en les quals sol·licitem el consentiment de l’usuari i/o client: enviament de comunicacions comercials.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
• Administració pública amb competència en la matèria, amb la finalitat de Compliment de les obligacions legals
• Tresoreria seguretat social i altres organismes públics.
• Organitzacions i empreses relacionades amb el responsable del tractament, amb la finalitat de prestar serveis externs a l’empresa com: assessoria, consultores, informàtica, consultors, auditors, assegurances, prevenció de riscos laborals, agències de viatge, advocats i altres proveïdors de serveis externs.
• Empreses relacionades amb el Grup empresarial MONBAKE
• Bancs, Caixes d’Estalvis, entitats financeres i passarel·les de pagament per a la venda en línia.

Transferències de dades a tercers països?
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Grupo MONBAKE està tractant dades personals que el concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es podran oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, Grupo MONBAKE deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa davant possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent manera: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir directament a les oficines de Grupo MONBAKE o a l’adreça de correu electrònic rgpd@monbake.com Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que cregui que els seus drets han estat vulnerats pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a les empreses del Grupo MONBAKE procedeixen directament de l’interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificadores
• Imatges i Vídeos
• Petjades
• Adreces postals i electròniques
• Informació comercial
• Dades econòmiques

SEGURETAT
Grupo MONBAKE salvaguardarà la confidencialitat de les dades i el processament de les mateixes de tal manera que la seva privacitat estigui protegida dins els termes de la Llei, garantint el compliment de la present política per part de l’empresa i d’aquells tercers amb els quals mantingui una relació jurídica per a l’adequada prestació dels seus serveis.

VIGÈNCIA, REVISIÓ I DATA D’ACTUALITZACIÓ
Aquesta política entra en vigor a partir del 25 de maig de 2018, i substitueix les que fins a aquesta data estaven implementades al Grupo MONBAKE Data de la darrera actualització: Març de 2019
 

 
Aquesta web utilitza galetes pròpies i de tercers per oferir-li una millor experiència i servei. En seguir navegant, accepta l'ús que fem de les galetes. No obstant això, pot canviar la configuració de les galetes en qualsevol moment. Per a més informació consulti la nostra Política de galetes